Meddelelser

Generalforsamling 2017:

Den ordinære generalforsamling fandt sted tirsdag den 4. april.

Referat fra generalforsamlingen: klik her
Dagsorden: klik her
Årsrapport 2016: klik her
Takstblad 2017: klik her

Driftsforstyrrelser
Der er ingen driftsforstyrrelser
Nyheder

Med baggrund i den seneste tids skriverier i pressen vedr. pesticidrester i drikkevand fra Chloridazon, har Solrød Vandværk fået analyseret vandkvaliteten i de boringer der ligger i eksponerede områder.

Prøverne viser at der IKKE forefindes Chloridazon-rester i drikkevandet fra de pågældende boringer. Analyserapporterne kan rekvireres på post@solrodvand.dk


Velkommen til Solrød Vandværk

Telefon 5614 0193

Kontorets åbningstider er som følger:
Mandag til torsdag kl. 08:00-16:00 og fredag 08:00-12:30.

VAGTtelefon udenfor kontortid: 53 114 114

 

Vaskevideo

En lille film med gode vaskeråd. www.dressme.dk/vask

Print kontrolkort