Ejerskifte

Vandværket foretager ikke afregning ved ejerskifte.

Ved ejerskifte skal vandregningen indgå i en refusionsopgørelse i lighed med øvrige refusioner over ejendommen, og der vil således ikke blive foretaget afregning med vandværket ved ejerskifte.

Til brug for refusionsopgørelsen skal De bruge:

- deres seneste opkrævning (udsendes primo april eller på Betalings-oversigt ultimo april)

- måleraflæsning pr. overtagelsesdag

Disse oplysninger skal gives til vedkommende som skal udfærdige refusionsopgørelsen.