Vejledning i aflæsning af vandmålere

AFLÆSNING AF VANDMÅLEREN

De har 3 muligheder for indberetning af Deres målervisning:

1. Ved telefonisk indberetning
Ring 80 90 03 40 og følg instruktionerne fra servicetelefonen (Gratis)

2. Ved indberetning via internet
http://www.sv-amba.vandnet.dk/ og følg vejledningen (Gratis)

3. Ved indsendelse af selvaflæsningskortet
Kortet returneres til vandværket (Husk porto)

Der skal ikke indberettes decimaler (de røde tal), det er kun de hele m3 (hvide tal i sort felt) som skal aflæses.

Dette gælder for alle 3 typer indberetninger – også ved indsendelse af selvaflæsningskortet.

Deres indberettede målervisning vil herefter danne grundlag for udregning af vandforbruget.

Slutafregning samt ny á conto fremsendes i starten af april med forfaldsdato den 1. maj.

Såfremt vandværket ikke har modtaget Deres indberetning senest den 31. december foretages aflæsning af måleren ved vandværkets foranstaltning. For dette opkræves et gebyr på kr. 200,- + moms.

Vandværket skal indberette årsforbruget til Greve Solrød Forsyning inden 1. februar. Forsyningen opkræver herefter vandafledningsbidrag/spildevandsafgift.

Det er derfor meget vigtigt at aflæsning er foretaget korrekt og bliver indberettet til tiden – senest den 31. december.

Har De spørgsmål til aflæsning er De velkommen til at kontakte Solrød Vandværk a.m.b.a. på telefon 56 14 01 93.